Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

SYSTEM RAPORTOWANIA /KOSZTÓW/ PRODUKCJI

Założenia

 • System CRS jest systemem pomocniczym dla systemu SAP R 3, bądź każdego innego system ERP.

 • System pozwala monitorować wszystkie istotne elementy parametry produkcji: miejsca powstawania kosztów, istotne dane dotyczące produktu, linii produkcyjnej,

 • System wspomaga zarządzanie produkcją, przyczyniając się do wykrywania oraz eliminowania źródeł powstawania nieuzasadnionych kosztów.

Organizacja bazy danych:

 • Baza jest podzielona na moduły.

 • Każdy moduł zawiera funkcjonalnie związane z nim raporty bądź arkusze.

 • Dostęp do poszczególnych modułów jest przydzielany w zależności od przydzielonych uprawnień.

 

Wprowadzanie danych:

Do systemu liderzy produkcji z każdej linii produkcyjnej wprowadzane są dane /zaciągają z systemu ERP/, m.in.:

 • Data I zmiana robocza

 • Zespół produkcyjny

 • Produkt, itd.

Wprowadzanie /zaciąganie/ danych dla produktu:

 • Okres obowiązywania danych

 • Indeks produktu

 • Waga nominalna

 • Przypisanie do linii produkcyjnej

 • Przeważenie budżetowe

 • Odpad budżetowy

 • Wydajność perfection

 • Wydajność budżetowa

 • Robocizna budżetowa

 • Koszt jednostki materiałowej

 • Koszt opakowania I inne.

Raporty produkcyjne

 • Lider każdej zmiany produkcyjnej,wypełnia po zakończeniu pracy nieskąplikowany formularz, który określa m.in. wielkość wykonanej podczas jego zmiany produkcji, ewentualne straty, odpady rodukcyjnej, zwroty surowca, bądź niepełnowartościowych produtów do magazynu, ewentualne przestoje, itd.

 • Zatwierdzenie dziennego raportu z danej zmiany produkcyjnej, podlega weryfikacji przez kierownika zmiany, który może niektóre z zapisów zakwestionować, bądź żądać wyjaśnienia.

 • Wprowadzone dane umożliwiają wykonaywanie szeregu analiz.


 

Obliczanie wskaźników QCDSM:

Wprowadzone /zaciągnięte/ dane, umożliwiają generowanie codziennych bądź okresowych raportów, prezentujących wskaźniki QCDMS, tj.:

 • Q: Quality – Jakość,

 • C: Cost – Koszt,

 • D: Delivery- Szczegółowe informacje o elementach składowych produkcji,

 • S: Safety –Bezpieczeństwo,

 • M: Morality – Absencja.

 • W bazie zdefiniowany jest zestaw wskaźników produkcyjnych podzielonych na kategorie QCDSM.

 • Zestaw wskaźników tworzy podstawowy ‘układ współrzędnych‘ pracy bazy.

 • Poszczególne raporty umożliwiają wyświetlanie całego zestawu wskaźników bądź przeprowadzają analizę dla wybranego wskaźnika.

 

Raporty:

Raport analizuje wybrane w menu starty rodukcyjnej. Istnieje możliwość wybrania następujących strat produkcyjnych :

- odpad opakowaniowy,

- odpad użyteczny,

- odpad nieużyteczny,

- odpad zawrócony,

- przestój operacyjny,

- przestój techniczny,

- przeważenie,

Raport umożliwia analizę wybranej straty w jednej z następujących opcji:

- lokalizacja,

- zespół,

- product,

- szczegóły : rodukc awarii, przyczynam

- komentarze,

- po czasie.

Raport wyświetla dane w dwóch formach: wskaźnikowej lub w jednostkach wprowadzania danych

 

Analiza kosztów zużycia mediów:

 • System umożliwia analizę zużycia czterech podstawowych rodzajów mediów produkcyjnych : energii elektrycznej, gazu, wody oraz emisji ścieków. Dane o zużyciu są wprowadzane przez użytkownika, bądź zaciąganezssystemu, do arkuszy zużycia ( na podstawie odczytu z odpowiedniego licznika ) .

 • System umożliwia zdefiniowanie dowolnej konfiguracji liczników zużycia . Po zdefiniowaniu dla każdego licznika można zdefiniować procentowe współczynniki rozpływu na poszczególne linie rodukcyjnej.

 • System dysponuje zestawem raportów do dalszej analizy danych wprowadzonych do arkuszy zużycia.

 • Baza posiada też narzędzie do proponowania najbardziej optymalnej wartości dla parametru: moc maksymalna zamówiona, który jest istotnym elementem taryfy uzgodnionej z energetyką.

Raportowanie produkcji, raportowanie kosztów produkcji, analiza kosztów produkcji, system raportowania produkcji, system analizowania produkcji, system analizowania kosztów produkcji