Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI

Cel wdrożenia

 • Poszukiwanie ukrytych źródeł powstawania strat na liniach produkcyjnych i związanych z tym kosztów,

 • Codzienna analiza elementów produkcji i otoczenia, mających wpływ na jakość produktów,

 • Zarzadzanie awariami i przestojami na liniach produkcyjnych,

 • W rezultacie, poprzez eliminację wskazanych przez system uchybień, zmniejszenie ilości wad w produktach i zwrotów produktów, bądź półproduktów i surowców, zmniejszenie czasu usuwania awarii i przestojów, określanie źródeł ich powstawania, uzyskanie oszczędności /zysków/na liniach produkcyjnych.

Opis funkcjonalny

System Kontroli Jakości gromadzi wszelkie informacje związane z produkcją różnych produktów, na wielu – kilkunastu - liniach produkcyjnych. Składa się z kilku modułów, które łącznie gromadzą dane o wszystkich zdarzeniach w zakładzie produkcyjnym, mających związek z jakością produkowanych wyrobów.

 • System odnotowuje szereg elementów oceny dotyczących jakości produktów i otoczenia, każdego dnia, na każdej zmianie.

 • System umożliwia ewidencję oraz zarządzanie awariami maszyn oraz przestojami.

Umożliwia bieżące śledzenie, które przestoje i awarie zostały usunięte, które są w toku, a które przekroczyły planowane terminy na ich usunięcie. Umożliwia stawianie zadań osobom funkcyjnym, definiuje przyczynę powstania awarii, bądź przestoju, czas powiadomienia oraz narzucone terminy realizacji zadań cząstkowych, mających wpływ na usunięcie awarii bądź przestoju. Śledzi terminy faktycznej realizacji postawionych osobom funkcyjnym zadań, w stosunku do terminów narzuconych.

 • System odnotowuje zwroty surowca, półproduktu, bądź produktu gotowego. Określa miejsce powstanie, wielkość zwrotu, jego przyczynę, koszt.

 • System odnotowuje zwroty produktów już zakupionych przez odbiorców, z uwagi na wykrycie przez nich ukrytych wad produktu.

 • Wszelkie zwroty przywiązane są do konkretnej linii produkcyjnej, konkretnego dnia i osoby odpowiedzialnej za produkcję zakwestionowanego wyrobu.

 • System zintegrowany jest z systemem ERP, z którego pobiera niezbędne dane.

 • System posiada rozbudowane narzędzia analityczne związane z Kontrolą Jakości, w tym:

 • Wykonywanie i analizowanie codziennych i okresowych raportów związanych z kontrolą jakości na liniach produkcyjnych,

 • Okresowe analizy stanu kontroli jakości na liniach produkcyjnych, umożliwiają definiowania prawidłowości, tj. miejsc, przyczyn i osób odpowiedzialnych, gdzie do uchybień dochodzi najczęściej i z jakiego powodu.

 • Pozwala zarządzać awariami i przestojami na liniach produkcyjnych. Definiuje osoby odpowiedzialne, czasy wydania polecenia i ich realizacji, określa przyczyny oraz koszty każdej z awarii, każdego przestoju,

 • System pozwala kierownikowi działu Kontroli Jakości na bieżąco śledzić, jakie awarie, bądź przestoje zostały już zakończone, jakie są w toku, a także jakie awarie bądź przestoje mają naruszone terminy ich usunięcia.

 • System umożliwia analizowanie miejsc powstawania awarii i przestojów, umożliwia wyciąganie wniosków, dotyczących źródeł powstawania awarii i przestojów, dokonując analiz długoterminowych,

 • Określa koszty zwrotów surowców, półproduktów i produktów, a także koszty strat, w sytuacji, gdy surowce, półprodukty, produkty i opakowania nie będą mogły być powtórnie wykorzystane,

 • Definiuje koszty zwrotów produktów gotowych, wydanych z magazynu i zakwestionowanych przez odbiorcę. Potwierdza, bądź neguje zasadność zwrotu, jego koszt. Określa, na jakiej linii produkcyjnej, z jakiego powodu i kiedy doszło do powstania produktu wadliwego, kto był podczas produkcji odpowiedzialny za jego wykonanie,

 • System umożliwia generowania wszechstronnych raportów, w których najistotniejszymi elementami są koszty i miejsce ich powstawania,

 • System posiada rozbudowany moduł administracyjny. Umożliwia on osobie odpowiedzialnej za administrowanie, na definiowanie wielu parametrów systemu, np. oceny opisów elementów oceny codziennej kontroli na liniach produkcyjnych, dodawania, bądź usuwania określonych produktów, osób, itp.