Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

PLANOWANIE ORAZ KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU WYNAGRODZEŃ

Po wdrożeniu systemu dostrzeżone zostały jego zalety:

  • Jest to narzędzie scentralizowane, w którym w jednym miejscu przechowywane są dane, poprzez co nie jest wymagane przesyłanie dokumentów lub plików pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami,

  • System jest wystandaryzowany, użytkownik może operować na wartościach, przechowywanych w systemie, nie może jednak zmieniać danych źródłowych,

  • Dzięki temu, unika się błędów i czasochłonnych porównań, wynikających z mogących się pojawić błędów,

  • System pozwala automatycznie wyliczać budżet, w tym naliczać premie, co znakomicie ułatwia i przyspiesza wykonanie planu oraz budżetu zatrudnienia.

System „Planowanie oraz kontrola wykonania budżetu wynagrodzeń”, usprawnia, przyspiesza i wspiera wykonanie planowania budżetu zatrudnienia, planowanie wynagrodzeń oraz prowadzenie kontroli jego wykonania.

Wcześniej, nasi partnerzy planowanie budżetu wynagrodzeń wykonywali przy użyciu popularnych narzędzi; Excel, MS Access, etc. Dostrzeżono jednakże, że bardziej przydatny byłby system dedykowany, który pozwoliłby uporządkować dane, przyspieszyć wykonywanie symulacji, wykonywanie różnorodnych porównań. m.in. różnych wariantów budżetu, z uwzględnieniem planowanego zatrudnienia oraz zwolnień, jak również wykonywanie kontroli jego wykonania prezentujących, jak w każdym miesiącu, kwartale i roku przebiegała realizacja jego wykonania. Systemu, który ukazałby przekroczenia na poszczególnych MPK-ach w stosunku do zatwierdzonego przez Zarząd planu, zarówno na poziomie kosztów jak również ilości zatrudnionych osób.

System może być zasilany ręcznie, plikami płaskimi, pochodzącymi z SAP HR /lub innych systemów HR/, które co miesiąc są wkładane do systemu. Może także być podłączony on - line do systemu HR i stamtąd automatycznie czerpać dane. Z systemu korzystają pracownicy działów HR oraz działu Controllingu, w każdym z zakładów. Użytkownicy mają różne prawa dostępu. Część może wykonywać wszelkie operacje, część ma dostęp do danych ograniczonych, inni zaś mają tylko możliwość podglądu. Administrator ma uprawnienia do zarządzania systemem, wprowadzania plików wejściowych, nadawania uprawnień użytkownikom, itp.

Planowanie oraz kontrola wykonania budżetu wynagrodzeń, planowanie budżetu, planowanie budżetu wynagrodzeń, kontrola budżetu wynagrodzeń


Symulacje

Moduł umożliwiający wykonywanie różnorodnych wariantów zmiany wynagrodzeń, przyjęć lub zwolnień, na poszczególnych MPK-ach. W czasie wykonywania symulacji na dole ekranu umieszczony jest pasek z informacjami, jakie zmiany procentowe wykonano dla poszczególnych pracowników, MPK-ów oraz dla całego zakładu, pociągnęła wprowadzona zmiana wynagrodzenia, lub zatrudnienia.

Planowanie

Moduł umożliwia – w oparciu o przeprowadzone symulacje – wykonanie projektu budżetu na kolejny rok. Istnieje możliwość wykonania wielu wariantów budżetu.

Porównania

System umożliwia porównywanie poszczególnych wariantów budżetu pomiędzy sobą. Pokazuje różnice w ilości zatrudnienia, a także kosztów w odniesieniu do poszczególnych MPK-ów w skali miesiąca, kwartału, roku.

Kontrola

Zaakceptowany wariant budżetu staje się planem, który po zaakceptowaniu nie może być modyfikowany. Wprowadzane co miesiąc pliki z faktycznymi danymi dotyczącymi ilości zatrudnionych oraz kosztami pracy, są porównywane z planem. Dzięki temu, odstępstwa od planu mogą być łatwo i szybko dostrzeżone. Kontrolę można prowadzić na poziomie poszczególnych zakładów oraz MPK-ów.

Naliczanie premii

System automatyzuje proces naliczania premii różnych grup pracowników produkcyjnych, biurowych oraz z zaplecza techniczno – logistycznego.

Administracja

Moduł umożliwia osobie opiekującej się systemem nadawanie uprawnień użytkownikom, wprowadzenia plików z systemu SAP HR, bądź innych systemów płacowych.