Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI

Założenia

 • System jest narzędziem wspierającym dział HR w zakresie planowania szkoleń oraz certyfikacji pracowników,

 • System, stanowi narzędzie gromadzące informacje umożliwiające podejmowanie stosownych decyzji dla decydentów, odpowiedzialnych przygotowanie, szkolenie oraz BHP.

 • System z wyprzedzeniem informuje, kiedy i jakie szkolenia i certyfikacje w stosunku do poszczególnych pracowników przestana być aktualne,

 • System nie pozwala na ich zatrudnienie na stanowiskach wymagających aktualnych badań, szkoleń, bądź certyfikacji, co chroni firmę przed skutkami odpowiedzialności za zaniechania, w przypadku zaistnienia wypadku.

 • System jest wykorzystywany przez określona liczbę pracowników – liderów produkcji, mających ograniczone uprawnienia wyłącznie do podległych im zespołów, managerów z działu szkoleń oraz bhp, posiadających uprawnienia do wglądu i wprowadzania zmian w systemie.

 • Systemem zarządzać będzie administrator systemu, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca.

 • System odwzorcowywać będzie strukturę firmy: obszar /MPK/, lider, linia produkcyjna, zespół.

Główne funkcjonalności systemu

 • Strona główna posiada rozwijane słowniki podpowiedzi, umożliwiające wybór określonego lidera i podległych mu linii produkcyjnych, a w każdej, zespołu pracowników,

 • Po wyborze - ze słownika podpowiedzi - określonej linii produkcyjnej, rozwija się lista wymaganych umiejętności, przypisana do danej linii, tj. każdego pracowników,

 • Każda linia, każdy pracownik, w zależności od zajmowanego stanowiska, posiada przypisany mu wykaz niezbędnych umiejętności i certyfikatów,

 • Po wyborze określonej linii produkcyjnej, ukazują się zespoły, a w nich sumaryczne zestawienie określonych umiejętności, z datami ich zdobycia oraz datami ich ważności,

 • Lider ma możliwość rozwinięcia listy pracowników w każdym zespole, jak również listę ogólna wszystkich pracowników ze swojej linii,

 • Do nazwisk podczepione jest kolumna z listą umiejętności i certyfikatów niezbędnych oraz pożądanych oraz druga kolumna z listą umiejętności już zdobytych, wraz z terminami,

 • Lider ma możliwość wykonanie raportu, prezentującego porównanie wykazu stanowisk z umiejętnościami koniecznymi i pożądanymi w stosunku do stanu faktycznego. Powyższe zestawienie ponadto prezentuje informacje, z wykazem pracowników spełniających wymogi, związane z badaniami lekarskimi, niezbędnymi szkoleniami oraz koniecznością aktualnymi uprawnieniami i certyfikatami oraz wykaz osób którym posiadane badania i uprawnienia niebawem się skończą,

 • System umożliwia prezentację sumaryczną, jak również prezentację prognostyczną, ukazującą kto i w jakim miesiącu i kwartale określoną umiejętność powinien odnowić / np. szkolenie bhp itp. /,

 • Z powyższego powstaje raport zbiorczy, prezentujący, kto, z jakiej linii produkcyjnej winien odbyć i kiedy określone szkolenie, certyfikację itp.,

 • Powyższe odnosić się będzie także do pracowników, którzy przewidywani są do zmiany stanowisk, np. na liniach produkcyjnych,

 • Prezentacja umiejętności, będzie sygnalizowana barwnymi oznaczeniami.

 

Wnioski

 • System pozwala czuwać nad organizacją badań, szkoleń i certyfikacji,

 • Perfekcyjnie wychwytuje dostrzegalne zagrożenia. Z wyprzedzeniem o nich informuje,

 • Zapobiega zaistnieniu sytuacji, w której pracownik, bez niezbędnych szkoleń i certyfikatów uległ wypadkowi.

 • Chroni pracodawcę przed konsekwencjami, w przypadku powstania nieszczęśliwego zdarzenia.

System organizacji szkoleń i certyfikacji, organizacja szkoleń, organizacja szkoleń bhp, organizacja certyfikacji pracowników