Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

MONITOROWANIE PRZEMIESZCZANIA PRACOWNIKÓW NA LINIACH PRODUKCYJNYCH

Założenia

 • Koszty pracy stanowią z reguły istotny komponent kosztów produkcji. Toteż monitorowanie kosztów pracy jest ważne, a nawet bardzo ważne. Monitorowanie kosztów pracy z reguły odbywa się poprzez monitorowanie kosztów pracy każdego zespołu - każdej brygady, na każdej linii produkcyjnej,

 • Gdyby brygada była przypisana na stałe do określonej linii produkcyjnej, zasygnalizowana powyżej filozofia kontroli kosztów pracy była by poprawna,

 • Z reguły jednakże jest tak, że brygady ze swoich linii produkcyjnych, na skutek przezbrajania linii produkcyjnych, przestojów technologicznych, awarii itp., na czas przestojów - na krótki czas ich trwania 2, 4, bądź 6 dni, przesuwane są na inne linie produkcyjne. W rezultacie kosztami pracy obciążana jest nadal określona linia produkcyjna, chociaż w okresie przestojów nie realizowała ona produkcji. Koszty innej linii produkcyjnej, do której włączeni zostali przydzieleni pracownicy natomiast maleją, ponieważ koszty pracy przydzielonych pracowników nie są im wliczane,

 • Działy HR w przedsiębiorstwach starają się zapanować nad faktycznymi kosztami pracy każdej z brygad, poprzez zbieranie stosownych informacji na papierze, bądź w Excelu, które to dane /zmiany/ pod koniec miesiąca, wprowadzane są ręcznie do systemu płacowego. Działania takie są jednak czasochłonne. Ponadto, przy takiej organizacji o zagubienie danych, bądź pomyłkę nie jest trudno.

 • Rozwiązaniem jest wymyślony i wdrożony przez nas system monitorowania faktycznych kosztów pracy każdej z brygad pracowniczych, a nawet każdego pracownika.

Struktura

 • Podstawowym elementem naszego systemu są aktywne formularze elektroniczne,

 • Każda grupa pracownicza – każda brygada wyszczególniona jest na wspomnianym formularzu. Lider zmiany widzi tylko swoją grupę pracowników. Po zalogowaniu, poprzez wciśnięcie przycisku „Akceptuj”, odnotowuje obecność wymienionych pracowników na swojej linii produkcyjnej. W przypadku nieobecności pracownika, bądź spóźnienia odznacza je jako nieobecność,

 • W przypadku przestoju danej linii produkcyjnej, odznacza się, do jakich zespołów, tj. do jakich linii produkcyjnych, poszczególni pracownicy zostali przydzieleni,

 • Liderzy zmian do których pracownicy ci zostali włączeni, odnotowują na swoich formularzach pracy obecność przydzielonych pracowników na ich liniach produkcyjnych,

 • Na formularzach tych odnotowuje się imiennie osoby z firm zewnętrznych, które na krótki czas zostały włączone do zespołu podstawowego,

 • Tak prowadzone monitorowanie faktycznych miejsc pracy poszczególnych pracowników, pozwala bezbłędnie określić ich faktyczny czas pracy oraz faktyczne miejsca pracy, a tym samym obciążyć faktycznymi kosztami poszczególne linie produkcyjne /MPK-i/,

 • Ostatniego dnia miesiąca z systemu generowany jest raport miesięczny dla wszystkich linii produkcyjnych, który wprowadzany jest automatycznie w okresie kilku minut do systemu płacowego.

Wnioski

 • System znakomicie usprawnia monitorowanie przemieszczania pracowników na poszczególnych liniach produkcyjnych,

 • Pozwala bezbłędnie wyliczyć koszty pracy każdej linii produkcyjnej /MPK-u/,

 • Pozwala oszczędzać czas pracowników działu HR, uwalniając ich od nieustanego wprowadzania zmian do systemu płacowego.

Monitorowanie przemieszczania pracowników na liniach produkcyjnych, monitorowanie kosztów pracy, zmiany pracowników na liniach produkcyjnych, zmiany na liniach produkcyjnych