Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

ELEKTRONICZNA FAKTURA

Założenia

  • Oferowany system przeznaczony jest dla dużych organizacji produkcyjnych, bądź usługowych, przyjmujących kilkaset, a nawet kilka tysięcy faktur miesięcznie.

  • W celu ominięcia czasochłonnych przesyłek i ścieżek akceptacji tradycyjnych faktur papierowych, bądź ich skanów, faktura tradycyjna zastąpiona jest fakturą elektroniczną.

  • Pierwszym krokiem jest wykonanie faktury elektronicznej, w której odnotowane są wszystkie istotne dane; nr faktury, nazwa firmy która wystawiła fakturę, termin płatności, nr zamówienia, a także poszczególne pozycje towaru, bądź usługi wynikające z zamówienia.

  • Po wypełnieniu, elektroniczna faktura księgowana jest wstępnie w systemie F/K, nr SAP, a następnie nadawany jest jej obieg, w celu uzyskania akceptacji magazynu, osoby zamawiającej, oraz innych osób upoważnionych do akceptacji zamówień i dostaw.

  • Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych akceptacji, faktura elektroniczna zostaje wprowadzona do systemu F/K z określonym terminem płatności. Faktura tradycyjna zaś, włączona zostaje do segregatora, z adnotacją pozytywnie zweryfikowanej sprawy, nadanej na fakturze elektronicznej.

  • System ten został przed wielu laty wdrożony w bardzo dużym zagranicznym koncernie. Wykonany został w oparciu o Lotus Notes, z pełną wymianą danych z systemem SAP R3. Na życzenie zainteresowanej firmy, wykonany może zostać w każdej innej technologii.

 

   

 

 

 

Ostateczną decyzje o płatności podejmuje zwierzchnik osoby odpowiedzialnej za dany MPK, co wynika ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, bądź nadanych mu uprawnień.

 

Wnioski:

System porządkuje kwestie związane z procesem przyjmowania oraz akceptacji faktur. Znakomicie przyspiesza realizacje płatności. Zapobiega ewentualnym uchybieniom w procesie akceptacji dokumentów.

Elektroniczna faktura, obieg faktur w firmie