Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Nasze doświadczenia i propozycje

DOCFLOW - ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I ICH ARCHIWIZACJA W REDAKCJI

Założenia

 • Prezentowany system jest systemem redakcyjnym wdrożonym produkcyjnie w ogólnopolskim wydawnictwie, wydającym kilka kolorowych magazynów,

 • System odwzorcowuje procedury redakcyjne funkcjonujących w oparciu o tradycyjne dokumenty papierowe,

 • Oznacza to, że wprowadzona przez autora, bądź redaktora wersja elektroniczna publikacji przechodzi wszystkie procesy redakcyjne w oparciu o dokument elektroniczny,

 • Każda publikacja opisana jest słowami kluczowymi, umożliwiającymi jej późniejsze odszukanie,

 • Publikacja elektroniczna podlega korekcie wewnątrz redakcji, może być także zaopiniowana przez zewnętrznego recenzenta. Po zaakceptowaniu wersji ostatecznej trafia do studia DTP, gdzie zostaje złożony artykuł.

 • Po składzie publikacja trafia do zespołu, który wprowadza ją na portal,

 • Klient po zakupieniu wersji elektronicznej tytułu, ma możliwość wyszukiwania arykułów go interesujących po słowach kluczowych,

 • Oznacza to, że nie musi przeglądać wszystkich numerów i roczników, by odnaleźć interesujące go publikacje, lecz poprzez wybranie słów kluczowych otrzyma tylko publikacje go interesujące.

 

Zalety systemu

 • System posiada szereg funkcji wspomagających procesy redakcyjne.

 • System porządkuje procesy redakcyjne,

 • Pozwala panować nad terminami, jakie każdej osobie uczestniczącej w procesie redakcyjnym zostały nadane,

 • Pozwala śledzić wprowadzane do tekstu zmiany,

 • Pozwala śledzić wersje,

 • Pozwala archiwizować ilustracje niewykorzystane,

 • Pozwala stworzyć bazę danych ilustracji opisanych słowami kluczowymi

 • Wpływa na przyspieszenie procesu redakcyjnego,

 • Oszczędza się czas i pieniądze m.in. wydawane na zakup tonerów, drukarkek i papieru,

 • Umożliwia poszerzenie oferty wydawnictwa o sprzedaż publikacji elektronicznych, nie tylko całych numerów, lecz także korzystać z bazy danych publikacji gotowych i wyszukiwania interesujących Czytelnika publikacji po słowach kluczowych.

 • System DocFlow wykonany został w oparciu o narzędzia open source. Serwer aplikacji Zope oraz bibliotekę Plone. Na życzenie zainteresowanej firmy, może zostać wykonany w innej technologii,

 

Podstawowe funkcjonalności

 • Do systemu wprowadzane są przez autorów ich publikacje, wraz z oddzielnie przysyłanymi w formie załączników ilustracjami.

 • Redaktor prowadzący dokonuje korekty publikacji oraz oceny materiału ilustracyjnego, prosząc autora w razie potrzeby o uzupełnienia i wyjaśnienia niektórych kwestii,

 • Zaakceptowany przez prowadzącego redaktora oraz autora tekst wraz z wybranymi ilustracjami przesyłany jest do recenzenta, który wystawia opinie, zgłaszając niekiedy koniczność wprowadzanie zmian do artykułu,

 • Artykuł, kolejny raz przesyłany jest do autora, który dokonuje jego korekty, po czym recenzent ponownie go ocenia,

 • Zaakceptowane przez prowadzących redaktorów publikacje, kierowane są do składu DTP, gdzie są składane,

 • Wersja elektroniczna czasopisma, prezentowana jest za opłatą w Internecie.

 • System archiwizuje wszystkie wersje artykułów,

 • Po określonym czasie, wersje robocze, za wyjątkiem wersji ostatecznej, są automatycznie usuwane,

 • Kliknięcie na dowolną ikonę pliku pobiera aktualną wersję do odczytu,

 • Kliknięcie na nazwę pliku powoduje otwarcie pliku do edycji,

 • Edycja może odbywać się za pomocą dowolnego programu - Photoshop'a, Corel'a, MS Word'a, itp.

 • Po zakończeniu edycji specjalny program wyśle zmieniony plik na serwer,

 • Sekcje z załącznikami umożliwiają ściągnięcie wszystkich plików naraz w postaci archiwum ZIP.

 • Słowa kluczowe i tematy mają swoją hierarchię,

 • Każde słowo kluczowe i temat może być używane w kilku tytułach czasopism,

 • Do artykułu można przypisać dowolną ilość słów kluczowych i tematów.

 • Klikając na zakładkę „wersje” można obejrzeć listę utworzonych wersji artykułów,

 • Przywracanie artykułu do wcześniejszego stanu polega na kliknięciu na jeden link,

 • Każdy załącznik zawiera:

  • Tytuł,

  • Podpis,

  • Źródło,

 • Po zakończeniu procesu redakcyjnego, artukułprzesyłany jest do składu DTP,

 • Aby wysłać artykuł, należy wybrać adresata. Neleży też wpisać komentarz.

 • Na formularzu znajduje się opcja powiadomienia szefa DTP o przesłaniu dokumentu.

 • Istnieje wiele możliwości wyszukania interesującego artykułu, bądxilustracji. W prawym górnym rogu znajduje się pole szybkiego wyszukiwania,

 • W trakcie wpisywania tekstu system wyszuka pasujące frazy i zaprezentuje je w wyskakującym okienku,

 • Jeśli chcemy ograniczyć kryteria wyszukiwania bardziej dokładnie, możemy wykorzystać wyszukiwanie zaawansowane,

 • Możemy wyszukiwać po:

 • Tytule,

 • Słowach kluczowych,

 • Tematach,

 • Typie obiektu (katalog, artykuł, itp.),

 • Opisie,

 • Daty utworzenia,

 • Autorze,

 • Stanie dokumentu (w edycji, w DTP, w korekcie, w druku, itp

 

Wnioski:

 • System DocFlow, porządkuje prace redakcyjne,

 • Pozwala na oszczędzanie czasu oraz znakomicie obniża koszty zużycia papieru, tonerów i urządzeń,

 • Znakomicie usprawnia działalność redakcji,

 • Umożliwja otwarcie nowego biznesu, jakim jest sprzedaż czasopism elektronicznych.

Elektroniczna redakcja, WorkFlow w redakcji, Archiwizacja dokumentów, elektroniczna wersja czasopism.